Přihlašte se na úvodní prezenční seminář e-learningu občankářů

Nabízíme Vám tři možné termíny k přihlášení se na úvodní prezenční seminář e-learningu Občankářů.

PROGRAM:
9:00 - prezence
9:30 - úvodní slovo
9:45 - Martin Šmok - Konstrukce nepřítele
10:45 - přestávka na občerstvení
11:00 - Josef Mlejnek jr. - Důležitost občanského vzdělávání
12:00 - přestávka na občerstvení
13:00 - Tomáš Hirt - Vizuální prezentace marginalizovaných skupin v médiích
14:00 - manuály a pokyny k jednotlivým kurzům a tvorbě metodik
15:00 - evaluace a administrativní formuláře

Kurz je zdarma. Občerstvení a oběd financuje asociace Občankářů. Cestovné neproplácíme.
Abychom zajistili hladký a zdárný průběh semináře, prosíme Vás, abyste v případě, že vám okolnosti neumožní zúčastnit se, dejte nám, prosím, co nejdříve vědět.


Kurz: Mytologie sounáležitosti
Sled 1
termín:
30. 10. 2018
místo konání: Evropský dům, Jungmanova 24, 110 00 Praha 1
Přihlášku naleznete ZDE
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekRj7xr27dcfOtbXnOnHyaEaLHdpcMQat8JCchtYGrfI1pgQ/viewform?usp=sf_link

Sled 2
termín:
29. 1. 2019
místo konání: Evropský dům, Jungmanova 24, 110 00 Praha 1
Přihlášku naleznete ZDE
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkg3HqkOdKojqJMUhS9Alj0ZisSjm1QjqepiW9bFv9yy5yIA/viewform?usp=sf_link

Sled 3
termín:
16. 4. 2019
místo konání: Evropský dům, Jungmanova 24, 110 00 Praha 1
Přihlášku naleznete ZDE
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOHvDax84NRJ4jJ2eQOLv7yW5u3XE-Tp30QxpbRaiuhwo2Yw/viewform?usp=sf_link

Kurz: Občanka v souvislostech
Sled 1

termín: 30. 10. 2018
místo konání: Evropský dům, Jungmanova 24, 110 00 Praha 1
Přihlášku naleznete ZDE
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpa3ZHOAAHcYQEyd5g0YQjNCQLvfM5ZXGHvd4WoQcSbBHb2g/viewform?usp=sf_link

Sled 2
termín:
29. 1. 2019
místo konání: Evropský dům, Jungmanova 24, 110 00 Praha 1
Přihlášku naleznete ZDE
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHurZ1VH426G3JaigUipcLAWTgqWvMAPOHA3_9nOQUWId6pA/viewform?usp=sf_link

Sled 3
termín:
16. 4. 2019
místo konání: Evropský dům, Jungmanova 24, 110 00 Praha 1
Přihlášku naleznete ZDE
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebECh7VnkszlhHu9tx4dicTyimTEPwKqwuyw_AYfCUiz_-uQ/viewform?usp=sf_link

 

Pokud ješte nejste přihlášeni do e-learningových kurzů, přihlášku naleznete ZDE
https://elearning.obcankari.cz/

 

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000287
Název projektu: VOSK - vzdělávání k sociálním a občanským kompetencím
Financováno z prostředků ESF a hl. m. Prahy
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR


 


 

   
VOSK

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!