Zveme vás na kurz Jak rozvíjet aktivní občanství v komunitě

Nabízíme vám účast v uceleném 50hodinovém vzdělávacím programu akreditovaném MŠMT pro učitele, volnočasové pedagogy a studenty pedagogických oborů z celé relubliky .

Active Citizens – komunitní vzdělávání pro střední školy je projekt, který od roku 2012 společně realizují organizace British Council a Člověk v tísni, o.p.s. – vzdělávací program Varianty. Projekt usiluje o posílení komunitního rozměru školy a aktivní zapojení studentů do řešení problémů v okolí školy. Silně v něm rezonují témata aktivního občanství a dobrovolnictví. V letech 2012 - 2014 byl projekt financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

TERMÍNY SEMINÁŘŮ: 27. – 28. 4., 17. – 18. 9., 15. – 17. 10. 2015 (nutno absolvovat celý cyklus seminářů)
MÍSTO: Praha (konkrétní místo bude upřesněno)
CENA: semináře jsou zdarma, účastníci si hradí dopravu (jídlo a ubytování hrazeno)

Během 3 seminářů vás provedeme tématy vlastní identity, vzájemné spolupráce a dialogu, mapování komunity a plánování projektu.
Získáte možnost zažít si a reflektovat jednotlivé aktivity, sdílet praktické zkušenosti a konzultovat otázky se zkušenými lektory a učiteli.
Usnadníme vám porozumění základním konceptům metodiky programu: oceňujícímu zjišťování, zkušenostnímu a konstruktivistickému učení.
Pozveme vás ke společné přípravě a realizaci projektu, práci se studentským týmem a k ověření přínosů i nástrah konkrétních metod aktivního vyučování.

PŘIHLAŠOVÁNÍ DO 20. 4. ZDE


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky