Zveme vás na kurz Jak rozvíjet aktivní občanství v komunitě

Nabízíme vám účast v uceleném 50hodinovém vzdělávacím programu akreditovaném MŠMT pro učitele, volnočasové pedagogy a studenty pedagogických oborů z celé relubliky .

Active Citizens – komunitní vzdělávání pro střední školy je projekt, který od roku 2012 společně realizují organizace British Council a Člověk v tísni, o.p.s. – vzdělávací program Varianty. Projekt usiluje o posílení komunitního rozměru školy a aktivní zapojení studentů do řešení problémů v okolí školy. Silně v něm rezonují témata aktivního občanství a dobrovolnictví. V letech 2012 - 2014 byl projekt financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

TERMÍNY SEMINÁŘŮ: 27. – 28. 4., 17. – 18. 9., 15. – 17. 10. 2015 (nutno absolvovat celý cyklus seminářů)
MÍSTO: Praha (konkrétní místo bude upřesněno)
CENA: semináře jsou zdarma, účastníci si hradí dopravu (jídlo a ubytování hrazeno)

Během 3 seminářů vás provedeme tématy vlastní identity, vzájemné spolupráce a dialogu, mapování komunity a plánování projektu.
Získáte možnost zažít si a reflektovat jednotlivé aktivity, sdílet praktické zkušenosti a konzultovat otázky se zkušenými lektory a učiteli.
Usnadníme vám porozumění základním konceptům metodiky programu: oceňujícímu zjišťování, zkušenostnímu a konstruktivistickému učení.
Pozveme vás ke společné přípravě a realizaci projektu, práci se studentským týmem a k ověření přínosů i nástrah konkrétních metod aktivního vyučování.

PŘIHLAŠOVÁNÍ DO 20. 4. ZDE

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!