Nepěkná smrt: hranice Polsko - Bělorusko

Manipulativní úvod v nabízené metodice, která má informovat o situaci na polsko-běloruské hranici, bezpochyby je. Pěkná smrt, nepěkná smrt, není to zbytečně těžký kalibr? Zkusme a uvidíme. Možná je právě to  cesta, jak vzbudit zájem žáků o dění. Možná díky orientaci v aktuálním světě získají potřebu ovlivňovat jeho chod (například svou účastí ve volbách). 

Co je to pěkná smrt? Co je smrt nepěkná? Jak byste chtěli zemřít? Takovéto zamyšlení je dáno do kontrastu se smrtí pěti migrantů na polsko-běloruské hranici, kteří jsou v důsledku absence jakýkoli bližších informací o nich a jejich osudech svým způsobem dehumanizováni. Tolik v úvodní prezentaci, která končí otázkou, kdo je zodpovědný za jejich smrt.

V pracovním listu si nejdříve dáme prostřednictvím dvou článků dohromady informace, o co vlastně na hranici jde. Nastíníme také, jací další aktéři, kromě Polska a Běloruska, hrají v tomto případě roli. Končíme otázkou z prezentace.

 

Klíčová slova:

Sociální služby, pomoc, sociální začlenění

Doporučený věk:

13 +

Délka:

45 

Pomůcky:

PL, internet

 

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/0001428
Název projektu: Letní škola
Financováno z prostředků ESF a hl. m. Prahy
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR

cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky