Alkohol je taky DROGA!

Anotace:

Lekce si klade za cíl zamyslet se společně s žáky nad rozdělením na drogy legální a nelegální. Zda výše uvedené dělení odráží škodlivost následků jednotlivých drog. Nejvíce se zaměříme na alkohol, který je přirozenou součástí lidské kultury již po 1000 let. Je společensky tolerován, přestože způsobuje stejné psychické onemocnění závislostí jako drogy nelegální. Co vlastně hranice mezi legalitou a nelegalitou odráží? Lekce si neklade za cíl legalizovat jakoukoli návykovou látku, spíše vede k zamyšlení, zda fakt, že je něco povolené znamená, že je to bezpečnější.

Doporučujeme si do školy na program prevence objednat odborníky. Lekce neslouží jako náhražka preventivního programu, pouze se snaží téma otevřít. Účinná prevence je dlouhodobá a promyšlená prevence.

Lekce vznikla na základě dvou přednášek:
1) profesora PhDr. Michala Miovského, Ph.D
https://zoom.rba.cz/clanky/brainbreakfast-s-michalem-miovskym-navykove-latky-a-jejich-regulace
Proč je téma regulace návykových látek tak složité? Proč bez pochopení a znalosti historie není možné toto téma úspěšně řešit a vyřešit už dnes? V čem tkví komplikovanost vztahů různých stran a jejich úhlů pohledů na regulaci? Zjistěte, proč je tak náročná prevence, a jak moc se vás toto téma (ne)týká a zda si můžete či chcete dovolit jej (ne)řešit.
Profesor PhDr. Michal Miovský, Ph.D, klinický psycholog a psychoterapeut. Absolvent jednooborové psychologie na FF MU v Brně a postgraduálního studia na FF UP v Olomouci. V roce 2005 byl na Palackého Univerzitě v Olomouci habilitován v oboru klinická psychologie a v roce 2012 byl jmenován profesorem Karlovy univerzity taktéž pro obor klinická psychologie. Po sloučení Centra adiktologie PK a Oddělení pro léčbu závislostí VFN (U Apolináře) vznikla samostatná Klinika adiktologie (leden 2012), kde doposud vykonává funkci přednosty kliniky. Od roku 2008 působí kontinuálně ve funkci proděkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze pro nelékařské studijní programy.

 


2) Magdaléna, o. p. s: Účinnější prevence závislostí jako možná cesta ke snížení kriminality
(Lucie Hegerová a Aneta Zápotocká):

https://www.youtube.com/watch?v=z0JNtfk6O08
Závislostem se věnujeme od začátku až do konce. V rámci našich služeb nabízíme preventivní programy pro děti a mladé lidi, programy pro vzdělávání dospělých, kompletní léčbu závislosti včetně doléčovacích programů a tréninkového bydlení, nízkoprahové programy pro akutně závislé klienty a nízkoprahový klub pro děti a mládež. Naším posláním je uzdravovat klienty ze závislosti. Doprovázíme je na cestě zpět ke svým rodinám, blízkým, partnerům a dětem. Pomáháme jim získat spokojený, naplněný a svobodný život bez závislosti. Máme zkušenosti v oblasti léčby závislosti od roku 1997 a našimi programy prošly desítky tisíc klientů.
Centrum vzdělávání Magdaléna, o.p.s., se zaměřuje na vzdělávání pedagogů a dalších profesionálů, kteří se potýkají s prevencí rizikového chování u dětí a dospívajících. Nabízí akreditované kurzy, které jsou přístupné širokému spektru zájemců, a usiluje o to, aby účastníci porozuměli principům efektivní prevence. Kurzy jsou interaktivní a praktické, s důrazem na partnerský přístup a bezpečné prostředí. Centrum také spolupracuje s Klinikou adiktologie 1. LF UK, což umožňuje předávat nejnovější poznatky a trendy v oblasti prevence. Další podrobnosti naleznete na webu Magdaléna, o.p.s. zde: https://www.magdalena-ops.cz/cs/lecba-zavislosti-a-jejich-prevence/prevence-zavislosti/centrum-vzdelavani/

YouTube video: 
Magdaléna, o. p. s: Účinnější prevence závislostí jako možná cesta ke snížení kriminality (Lucie Hegerová a Aneta Zápotocká)
Magdaléna, o. p. s: Účinnější prevence závislostí jako možná cesta ke snížení kriminality (Lucie Hegerová a Aneta Zápotocká)
Red Button
cc by-nc-sa

Komentáře

Alkohol je taky droga

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky