Antigona a Milada Horáková

Aktivita propojuje osud Milady Horákové s příběhem Antigony, téma sporu legality a legitimity.

Žáci pracují s komunistickými zákony z roku 1948, s textem divadelní hry Antigona, hledají souvislosti a společně s učitelem diskutují nad funkcí zákona a jeho možném ideologickém zneužití, v rámci diskuze se učitel nevyhne ani pojmu morálka a spravedlnost, které by měly být zákonu nadřazené, zákon by měl kopírovat první, aby nastolil druhé.


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky