Environmentální a občanská výchova

Environmentální a občanská výchova na středních školách by neměla opomíjet otázky související s občanskými právy. Právě mladí lidé se mají seznámit s možnostmi, jak ovlivnit podobu světa okolo nich. 

 V této publikaci najdete Vy i Vaši studenti několik možností, jak se podílet na rozhodování o věcech veřejného zájmu a jak se dozvědět více o chodu obce či města, kde žijete.  V jednotlivých kapitolách najdete jednak list pro pedagogy, rozdělený na teoretickou část a část praktickou, a listy pro studenty, které obsahují krátké shrnutí problematiky a zadání pro samostatnou práci doma. Navíc jsme publikaci doplnili komiksy, které mohou studentům přinést jiný náhled na právo jako předmět, který se mnohdy může zdát nudný a nezajímavý. Věříme, že Vám tato publikace zpříjemní práci při výuce práva a že Vám i Vašim studentům přinese nové poznatky a zkušenosti a bude Vás bavit.

 

Více informací na emailu: vendula.zahumenska@gmail.com 


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!