Gender pro učiteky, učitele a citlivé výchovné poradentví

Gender pro učitele

Jak funguje škola jako genderovaný prostor? Jak být genderově citlivým učitelem či výchovným poradcem? Zajímají Vás odpovědi na tyto otázky? Naleznete je v příručkách Otevřené společnosti o.p.s..

Otevřená společnost o.p.s. nabízí na svém webovém portálu celou řadu zajímavých publikací věnujících se toleranci ve společnosti. Nejen pro učitele občanské výchovy a společenských věd mohou být zajímavé a přínosné publikace Ireny Smetáčkové vydané v rámci projektu „Zavádění konceptu gender do pedagogické praxe" Gender ve škole - příručka pro budoucí i současné učitelky a učitele a Příručka pro genderově citlivé výchovné poradenství.

cc by-nc-nd

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky