Jak na hejty

Audiovizuální lekce vznikla na základě spolupráce s Filosofickým ústavem Akademie věd ČR, přední odborníci si pro vás (učitele) připravili přednášky, které považují za důležitý komentář k současnému světu. Z přednášky jsme pro vás vytvořili lekci, kterou můžete využít přímo v hodinách. Doporučujeme přednášku zhlédnout, umožní vám se v debatě s žáky dostat hlouběji.

Kde se setkáme s nepříjemnými komentáři? Jaké emoce v nás vyvolají a jak na ně obvykle reagujeme? Tím začíná lekce, která je koncipována na 45 minut pro žáky/žákyně základních škol. Na krátké situaci se posléze zamýšlí nad tím, jak je možné v případě hejtů druhému pomoci. Každý si vytváří pyramidu z jednotlivých možností a zamýšlí se nad vlastním jednáním a jednáním, které by mohlo fungovat. To je dobré mít na mysli - to, že je situace řešitelná a můžete zvolit konkrétní kroky

Anotace přednášky: Tomáš Koblížek: Právo na nenávist? Hate speech a svoboda slova v perspektivách současné analytické filosofie
Nenávistný projev vůči určité skupině obyvatel je dnes kvůli rozmachu sociálních sítí diskutovaným problémem. Lze hate speech omezovat, a přitom zachovat ideál svobody slova? Je třeba lpět na svobodě slova, pokud slouží jako krycí štít pro nenávistné projevy? Na příkladech si vysvětlíme, co je ve filosofii považováno za hate speech a zaměříme se na různé přístupy k otázce, jak lze hájit svobodu slova jako jednu z klíčových hodnot, a přitom hate speech legitimně kritizovat a omezovat.


Přednáška:  https://www.youtube.com/watch?v=Pin9BTBrGwk

Anotace lekce:

Žák/Žákyně se pokusí o vysvětlení pojmu hate speech. Na základě příběhu si zkusí navrhnout, jak se zachovat v případě, že se „hejty“ týkají nás samotných. Jednotlivé možnosti pro řešení dané situace seřadí. Následně se zamýšlí a srovnává možnosti, které by navrhl/a on sám/ona sama s možnostmi, které považuji za nejúčinnější.

 

Dále viz přílohy

Spolupráce s Filosofickým ústavem Akademie věd ČR
cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky