Pracovní právo

Metodický portál Výchova k občanství nabízí pracovní listy pro středoškoláky s názvem Pracovní právo, dostupné z http://www.vychovakobcanstvi.cz/pracovni-pravo

 

Hodina je zaměřena na vysvětlení základů pracovního práva. Klade si za cíl rozvíjet logické uvažování studentů při řešení teoretického příkladu. Těžiště výkladu spočívá ve vysvětlení toho, co je pracovní poměr. Dále je osvětlena právní úprava dohod konaných mimo pracovní poměr, která je vhodná pro studenty vykonávající různé brigády. Hodina je ukončena praktickým příkladem, na kterém si studenti procvičí získané informace.

KLEIN a Martin KOŠAŘ. Pracovní právo. In: Metodický portál Výchova k občanství [online]. [cit. 2015-02-11]. Dostupné z: http://www.vychovakobcanstvi.cz/pracovni-pravo

 

cc by-nc-nd

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky