Rozvoj občanského vzdělávání na ZŠ a SŠ

31.3. 2022 jsme zahájili dvouletý projekt. „Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodář ském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.“

Cíle:
Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd (dále AUOV), která sdružuje stovky a podporuje tisíce učitelů věnujících se občanskému vzdělávání (OVz) na ZŠ a SŠ - přispěje k zachování a rozvoji občanského vzdělávání na úrovni národních vzdělávacích politik; - zajistí účinnou metodickou podporu pro výuku cíleně vybraných aktuálních a kontroverzních témat OVz na ZŠ a SŠ; - posílí profesní kompetence vybraného vzorku učitelů OVz a vytvoří chybějící profesní standard učitele OVz; - vytvoří strategii vlastního rozvoje ve spolupráci či partnerství s řadou organizací významných pro OVz a NNO.

 

V rámci něj vznikne 6 vzdělávacích balíčků

BALÍČKY 

1) Demokracie 2.0. vliv technologií: zvyšování žákovské - občanské participace, chytrá města, e-identita, sběr biometrických údajů a etika.

2) Věznice: zaměříme se na způsob, jakým u nás fungují zařízení, ve kterých se vykonává trest odnětí svobody, na téma recidivy, na projekty, jejichž vizí je společnost, která dává lidem s trestní minulostí druhou šanci. Lekce budou přibližovat svět vězení, pracovat s žákovskými předsudky.

3) Radikalizace (i na síti): a) zejména na sociálních sítích ve vztahu k menšinám, lidem žijící v sociálním vyloučení (konstrukt nepřítele) s přesahem k mediální výchově, b) způsoby manipulace a polarizace (i na sociálních sítích), zaměříme se i na konspirační teorie, jejichž boom v posledních letech zažíváme (vrcholem byl útok na Kapitol), c) zároveň se budeme zabývat i mediálním právem a zvyšování povědomí o legislativě, kterou se mají řídit i uživatelé sociálních sítí.

4) Nezávislost médií: a) přiblížení mediální krajiny ve státech bývalého Sovětského bloku, hlavně V4, b) zprostředkování nejdůležitějších investigativních kauz, které hýbou tuzemskými světovým děním.

5) Ekonomika šetrnější k planetě aneb Změna přichází ve chvíli, kdy si ji každý z nás vezme za vlastní, což nastane ve chvíli, kdy se nám změna vyplatí. Představíme si v rámci balíčku typy ekonomik, které nejsou postavené na růstu, ale na např. oběhu, v souladu s myšlenkou trvale udržitelného rozvoje, vytvoříme lekce postavené na možnosti si tyto modely v rámci simulace vyzkoušet.

6) ČR jako součást světového dění: demokracie ve světě a její ochrana, zaměření na totalitní a autoritářské režimy a vztah ČR k nim. Lekce budou zaměřené i na ohniska konfliktů (teorie her). Hlubší pochopení režimů, popřípadě konfliktů, které navyšují počet uprchlíků vede k racionálnější debatě o způsobu, jak pomoci.

 

Balíčky budou pokrývat i témata, která byla vyškrtnuta v rámci tzv. ,,malých revizí“, na jejichž potřebě se shodujeme s odborníky i učiteli, největší kritika vůči malých revizím z řad učitelů a odborné veřejnost zaznívala právě vůči nedostatečné komunikaci změn.

 

Zaujalo vás některé téma a rádi byste se připojili, napište na: terina.vodickova@gmail.com

 

 

Rozvoj občanského vzdělávání na ZŠ a SŠ
cc by-nc-nd

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky