Státní zastupitelství aneb Stala se vražda (orgány činné v trestním řízení)

Lekce pracuje se skutečným případem, k němuž autorka lekce má přístup díky zákonu o svobodném přístupu k informacím. Na kauzu byla upozorněna vrchní státní zástupkyní JUDr. Lenkou Bradáčovou, Ph.D. a s vypracováním jí pomáhal Mgr. Radim Kadlček, krajský státní zástupce v Ústí nad Labem (oběma tímto děkujeme). Lekce si klade za cíl přiblížit roli státního zastupitelství v trestním řízení. Aktivita simuluje přípravu obžaloby a proces trestního řízení, žáci pracují s mustry dokumentu pro tvorbu obžaloby. Seznamují se s trestním zákoníkem a typy zavinění. V rámci simulace si žáci projdou celým trestním řízením: (přípravné řízení, řízení před soudem, odvolací řízení, vykonávací řízení).

Anotace:

Lekce pracuje se skutečným případem, k němuž autorka lekce má přístup díky zákonu o svobodném přístupu k informacím. Na kauzu byla upozorněna vrchní státní zástupkyní JUDr. Lenkou Bradáčovou, Ph.D. a s vypracováním jí pomáhal Mgr. Radim Kadlček, krajský státní zástupce v Ústí nad Labem (oběma tímto děkujeme). Lekce si klade za cíl přiblížit roli státního zastupitelství v trestním řízení. Aktivita simuluje přípravu obžaloby a proces trestního řízení, žáci pracují s mustry dokumentu pro tvorbu obžaloby. Seznamují se s trestním zákoníkem a typy zavinění. V rámci simulace si žáci projdou celým trestním řízením: (přípravné řízení, řízení před soudem, odvolací řízení, vykonávací řízení). Na závěr se v rámci řízené debaty učitelem diskutuje o roli a funkci SZ. Aktivitu lze realizovat i distančně.

 

Sebevzdělávání učitelů (odkaz je možné zaslat i žákům), přednáška, která vznikla v rámci Letní školy 2021 shrnuje vše podstatné: https://www.youtube.com/watch?v=1b4T3RADDrs (v přílohách naleznete i PPT Lenky Bradáčové)


Učitelům (hlavně k závěrečné debatě s žáky) doporučujeme zhlédnout přednášku JUDr. Lenky Bradáčové, Ph.D. pro Brain and Breakfast (Red Button): https://zoom.rba.cz/prednasky/bb-vnimani-spravedlnosti-je-odrazem-duvery-spolecnosti-v-justici

 

POZOR PRO UČITELE (i žáky) PŘEDNÁŠKY ZDARMA: https://www.obcankari.cz/platforma-red-button-edu-pro-ucitele-zdarma


Pokud si nejste jistí rolí SZ v trestním řízení doporučujeme ještě jednu přednášku: https://www.youtube.com/watch?v=sv6qZBj3cCM


Doporučujeme mít s žáky projitou aktivitu: https://www.obcankari.cz/edukacni-material-soudy

Doporučený věk:

15+

Délka:

90 minut

 

 

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/0001428
Název projektu: Letní škola
Financováno z prostředků ESF a hl. m. Prahy
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR

YouTube video: 
Státní zastupitelství
Státní zastupitelství
cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky