Učení

RVP: ČLOVĚK JAKO JEDINEC

podstata lidské psychiky – vědomí; psychické jevy, procesy, stavy a vlastnosti

psychologie v každodenním životě – rozhodování o životních otázkách; zásady duševní hygieny, náročné životní situace, systém psychologického poradenství

Anotace:

V rámci aktivit se zaměřujeme na téma učení, přibližujeme si podmínky, za kterých se žáci mohou nejlépe připravovat/učit. Diskutujeme o vlivu nálepky na výkon žáka. Vlivu pochvaly na jejich výkon. Test individuálního stylu žákova učená je převzat z publikace Mapování stylu žákova učení (Dobrá škola)
Následující lekce obsahuje dva přístupy k řešení problémů/k učení (fixed mindset a growth mindset), ukazujeme si přednosti tvůrčího přístupu (growth mindset).

Klíčová slova:

Učení, motivace, pochvala, fixed mindset a growth mindset

Průřezová témata:

Osobnostní a sociální výchova

Doporučený věk:

12 +

Délka:

90 minut (2 lekce)

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000287
Název projektu: VOSK - vzdělávání k sociálním a občanským kompetencím
Financováno z prostředků ESF a hl. m. Prahy
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR

cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky