Účinné učení

V příloze vám nabízíme ke stažení text, který by mohl pomoci vašim žákyním a  žákům se zlepšením efektivity školní přípravy. Text nám poskytla Dana Fialova Dražilová.

Výňatek z textu:

Účinné učení

Člověk se mnoho věcí naučí, aniž by si uvědomoval, že se učí – učí se nápodobou, nebo úsilím někoho druhého – maminka nás trpělivě učila chodit a mluvit a byla to pro nás radostná hra.
Se školními léty přichází nutnost učit se vědomě a stále samostatněji. A tak zjišťujeme, že učení je práce jako jakákoliv jiná, tedy že ji můžeme dělat dobře, to znamená s nějakým výsledkem, jenom když víme, jak na to, když známe metody, postupy, podmínky vedoucí k tomu, abychom se něco naučili. Pro ty, kteří si nejsou jisti, že se umí učit, nebo chtějí svůj učební styl obohatit, zlepšit, přinášíme několik podnětů, jak na to:

FAQ

Jak je to se schopnostmi, nadáním a školním prospěchem? Má člověk s vysokým IQ ve škole
vyhráno?

Korelace, to je vzájemný vztah, v našem případě mezi rozumovými vlastnostmi, nadáním - jak se často
zjednodušuje IQ – a školním prospíváním, je v jakékoliv skupině na světě vždy pouze cca 0,4. Jinými slovy :
Kdybyste podrobili 100 osob ze stejné třídy, školy, města atd. u nás i kdekoliv v cizině některému z testů IQ a
pak je seřadili od nejlepšího k nejhoršímu jednou podle školního prospěchu a jednou podle zjištěného IQ, zjistili
byste, že jen cca 42 z nich obsadí stejnou nebo přibližně stejnou příčku na obou žebříčcích. Znamená to tedy, že
o školním prospívání nerozhoduje přednostně výše IQ. Těch 58% zbylého podílu představují různé osobní
vlastnosti a podmínky. Z osobních vlastností to mohou být:
1. píle, návyk na učení, motivace, svědomitost, vůle, sebekázeň, spokojenost (protože jsou úspěchy),
2. lenost, nechuť k učení, lhostejnost, lehkomyslnost, neochota přemoci se, chaos, těkání, nespokojenost

Jaké má být pořadí předmětů během učení se doma? 
Pořadí předmětů, na něž se připravujete, volte takové, aby za sebou předměty následovaly co nejméně
příbuzné, eventuálně co nejméně zatěžující stejné psychické funkce. Vhodnější je například kombinace
matematika – literatura – chemie – dějepis než zařazení literatura - dějepis – matematika – chemie. Začínat
je možno drobným úkolem z oblíbeného předmětu.
Nezačínejte nikdy pro vás nejobtížnějším, ztratili byste náladu a sebedůvěru. Začněte tím, který vám jde snadno. Úspěch podepře vaši vůli (nejlepší doping je úspěch) a také budete mít dojem, že z hory práce před vámi již už něco uspokojivě ubylo. Učivo na pamatování střídejte s učivem na úvahu a úsudek, případně předměty na úsudek prokládejte krátkodobým učením paměťovým, jako jsou vzorce, slovíčka, básně, gramatická pravidla, systémy.

Nechci se učit doma, na ZŠ jsem se taky neučil, co s tím?
Domácí příprava, tj. vlastně adaptace látky přednesené ve škole, je na střední škole nezbytnost. Měření
dokazují, že prospěch na střední škole je více závislý na délce domácí přípravy než na míře nadání.
„Norma“ pro studenty, kteří chtějí mít výborné a chvalitebné je cca 2 – 3 hodiny domácí práce denně.

Jak si mám usnadnit domácí přípravu, aby byla co nejkratší?
a)Chytrým a prozíravým vedením poznámkových sešitů, a to takovým grafickým členěním
záznamového výkladu, aby odpovídalo logické struktuře výkladu.
b) Nastraženýma ušima, tedy cílevědomou pozorností pro tzv. klíčové informace. Tím se rozumí
takové sledování výkladu, abyste v něm zaregistrovali významné body logické vazby tématu.,
například příčiny jevu, o němž je výklad.

Neumím se učit, na ZŠ mi stačilo dávat pozor na gymplu už ne. Poradíte mi?
Postupujte takto: V učebnici a v sešitě si přečteme daný text. Pak čteme ještě jednou a podtrháváme důležité informace. Můžeme si doplňovat čtení poznámkami, kresbou apod. Při dalším čtení se již snažíme částečně reprodukovat informace zpaměti bez nahlížení do pomůcek. Zopakujeme nahlas nebo „v duchu" naučené informace. Na závěr hlasitě reprodukujeme osvojené učivo. Tak si nejlépe zkontrolujeme, zda jsme si jej opravdu zapamatovali a zároveň si připravíme slova, kterými ve škole výklad podáme.

Kdy je nejlepší doba učení se o víkendu?
Sobotu a neděli řešte tak, že jeden den se nebudete učit vůbec – nejlépe v sobotu – druhý den však
začnete s učením co nejčasněji, nejlépe v 9.00. Bylo by smutné, kdybyste teprve ve volném týdnu před
maturitou učinili objev, že od 8.00 do 12.00 se udělá neuvěřitelné množství práce a že tou dobou je
člověk jakoby i nějak nadanější.

PřílohaVelikost
Microsoft Office document icon ucinne_uceni.doc78 KB
cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky