Textové materiály

Vědomí a prožívání

Nabízíme text pana Prof. PhDr. Karla Paulíka, CSc., o vědomí a prožívání ze skript Obecná psychologie pro doplňující pedagogické studium.

Ideologie pravicového extremismu

Ideologie pravicového extremismu

Občanské sdružení Asi-milovaní vydalo příručku pro učitele s názvem "Hrozby neonacismu - příležitosti demokracie". V tomto rozsáhlém souboru najdete vysvětlení ideologie pravicového extremismu, (neo)nacismu, ale především pracovní listy vhodné k výuce této problematiky na ZŠ a na SŠ. Soubor se skládá ze 3 publikací: Teoretická část, Metodická část, Aktivity a pracovní listy. 

Výkonná moc - prezident

Přečtěte si ukázku z knihy Ladislava Špačka Deset let s Václavem Havlem o okolnostech výkonu funkce prezidenta a jeho nejbližšího okolí.

NATO

Přečtěte si spolu se studenty tři krátké ukázky z knihy Deset let s Václavem Havlem od Ladislava Špačka, mluvčího prezidenta Václava Havla, o okolnostech vstupu ČR do NATO. Autenticita vzpomínek Ladislava Špačka může přimět studenty k novému pohledu na mezinárodní politiku a úryvky tak mohou zajímavým způsobem obohatit hodiny věnované tomuto tématu.

Okolnosti vzniku Ústavy ČR

Přečtěte si kapitolu z knihy Ladislava Špačka Deset let s Václavem Havlem o okolnostech vzniku naší Ústavy.

 

Vyznáte se v platebních kartách?

Test: Vyznáte se v platebních kartách?

Další test na www.idnes.cz můžete použít v hodinách ekonomie, aby si studenti osvojili praktické náležitosti týkající se kreditních karet.

Jean-Paul Sartre

Jean-Paul Sartre je jednou z nejvýznamnějších postav filozofie 20. století a jeden z hlavních představitelů existencialismu. Na základě vybraných citátů a textů žáci pracují metodami kritického myšlení a objevují tak myšlenkový svět existencialistů.

Vnímání - synestezie

Nabízíme materiál k výuce na téma VNÍMÁNÍ. Nově přidáváme článek Petra Třešňáka z časopisu Respekt s otázkami k porozumění.

Neverbální komunikace, vyjádření moci a dominance

Nabízíme materiál k výuce neverbální komunikace: texty, fotky, videa, analýzy fotek...

Psychické poruchy

Prostudujte si klasifikaci duševních poruch čerpanou ze stránek České televize k pořadu Experiment: V jiném světě. Přímo na stránkách naleznete také link na samotný dokument (25 min) a nezapomeňte kliknout na projektivní psychotest Jaké pudy ve vás dřímají.

Nejen angličtináře potěší krátká videa: první video ukazuje hraniční poruchu osobnosti - 4 min 48, druhé narcistní poruchu osobnosti - 2 min 50.

Ale kresleným vtipům už bez znalosti angličtiny neporozumíte.

Dokument Ryba smrdí od hlavy taktéž z archivu ČT je sice dlouhý, ale už v prvních několika minutách sugestivně ilustruje osobnost psychopata a posléze sociopata.

Je váš soused psychopat? Podívejte se na krátké video Soused psychopat a máte jasno.

Jste psychopat? je název cca 5minutového videa, ze kterého vyplývá, že jasnou odpověď vám dá magnetická rezonance.

Jaké jsou příčiny duševních poruch? To se dozvíte z prezentace Magdalény Kovářové.

A také si pusťe si dokument ČT Když bolí duše z cyklu Pološero ( máte-li málo času, tak alespoň od 8min8s na cca 5minut).

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky