Ukliďme Česko!

Ukliďme svět, ukliďme Česko!

O celorepublikové dobrovolnické akci Ukliďme svět, ukliďme Česko jste už možná slyšeli, vloni se zapojilo na 450 škol a téměř 100 tisíc lidí po celé ČR. V letošním roce bychom rádi i Vás a Vaše studenty přizvali k zapojení. Věříme, že jsme došli k modelu jednoduché, efektivní a praktické výuky (nejen) o odpadech, který se dá univerzálně zapojit do studijního plánu EVVO na každé škole a ten vám nyní rádi nabízíme. Letošní jarní kolo se odehrává kolem 7. dubna - termín si ovšem můžete zvolit dle vlastních možností, podzimní pak 15. září.

   
Aktuality
Můžeš podnikat

Můžeš podnikat!

MŮŽEŠ PODNIKAT je nezávislý program pro studenty středních škol.
Cílem programu je inspirovat studenty k podnikavosti. Věříme, že každý člověk je jedinečný a může v životě využít svůj potenciál a uspět. Stačí si to jen uvědomit a najít ten správný směr. Studenty motivujeme k podnikavosti a inspirujeme je svými podnikatelskými příběhy. Naším cílem je dodat mladým lidem odvahu a podpořit je na jejich cestě k samostatnosti a nezávislosti.

   
Aktuality

Nebojme se pomáhat

Doporučujeme si přečíst následující článek: 

https://www.hatefree.cz/blo/clanky/2613-veronika-pospisilova

   
Aktuality

Publikace Naši nebo cizí?

V rámci projektu Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století připravilo Muzeum Židovské kultury Praha pro pedagogy metodické materiály Naši nebo cizí?, které pracují s tématy z oblasti židovských dějin a dějin antisemitismu. Muzeum Židovské kultury nabízí tuto publikaci pedagogům do škol zdarma.

   
Aktuality
Židé, dějiny a kultura

Židé, dějiny a kultura

Židovské muzeum v Praze pravidelně pořádá v Praze i Brně dva dvoudenní bloky seminářů pro učitele nazvané „Židé, dějiny a kultura“ . Projekt je akreditován MŠMT.

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!