Aktuality

Občanská participace na veřejném životě

Občanská participace na veřejném životě

Přemýšlíte o tom, jak u studentů rozvíjet občanskou zodpovědnost a zájem o svět, v němž žijí? Hledáte inspiraci pro hodiny občanské nauky, ZSV či dějepisu? Potom přijďte na dvoudenní workshop v rámci projektu Občanský průkaz 4.0 Občanská participace na veřejném životě, který se bude konat 28.–29. března 2019 v Hradci Králové.

   
Aktuality
Současná Afrika

Současná Afrika: Tradice a modernita

Zveme Vás na sérii přednášek Současná Afrika: Tradice a modernita, kterou připravila Masarykova demokratická akademie ve spolupráci s předními českými afrikanistkami. Afrika hraje v současném světě mnohem větší roli, než jakou jí v České republice věnujeme pozornost. Snahou tak bylo sestavit kvalitní vzdělávací kurz, který by pomohl jeho návštěvníkům lépe poznat kulturu, historii a další aspekty současné Afriky.

   
Aktuality

Otázkami k rozvíjení demokratických hodnot

Hledáte cesty, jak s žáky bezpečně mluvit o klimatu třídy a společně snižovat rizika vzniku šikany ve třídě? Zajímá Vás, jak spojit prevenci rizikového chování a rozvoj demokratických hodnot s výukou zaměřenou na aktuální témata? Rádi bychom Vás pozvali na kurz Otázkami k rozvíjení demokratických hodnot, který pořádá Vzdělávací program Varianty spol. Člověk v tísni.

   
Aktuality

Cíle udržitelného rozvoje

Hledáte inspiraci do výuky? Zajímá vás, jak propojit globální témata s vaším předmětem? Chcete sdílet svoje zkušenosti a navázat nové kontakty s kolegy z jiných škol?
Zúčastněte se tříměsíčního blended-learningového kurzu pro pedagogy 2. stupně ZŠ a SŠ zaměřeného na témata Cílů udržitelného rozvoje (SDGs), který pro Vás připravil ARPOK, o.p.s..

   
Aktuality
EuropaSecura

EuropaSecura

V letošním roce jsme spustili 12. ročník tohoto unikátního projektu EuropaSecura, jež se těší velké oblibě, jak mezi pedagogy, tak hlavně mezi studenty, a je velice přínosným doplňkem k formálnímu studiu v mnoha oblastech.

Tři nejlepší týmy vyhrají plně hrazenou exkurzi do Bruselu, kde mají možnost navštívit instituce EU a osobně se setkat s vrcholnými politiky (minulý rok mj. eurokomisařka Věra Jourová). Soutěž se také těší mediální pozornosti, je tak vhodným prostředkem k prezentaci Vaší školy.

Projekt EuropaSecura je organizován Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci s Ministerstvem obrany, Armádou České republiky, Zastoupením Evropské komise v ČR a sítí Eurocenter Úřadu vlády, s podporou Ministerstva zahraničních věcí České republiky.
 

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!