Co by vám nemělo uniknout

Škola v DOXu

DeTermination v rámci Školy v DOXu

Doposud největší samostatná výstava v České republice českého multimediálního umělce Daniela Pešty, DeTermination, představuje výběr jeho děl dotýkající se otázky genetické, rasové a sociální determinace člověka, za které byl letos oceněn na londýnském bienále. V rámci výstavy opět proběhne 22. 3. 2018 od 10:00 do 16:00 také zážitkový workshop určený pedagogům a žákům 2. stupně ZŠ a SŠ a využívající metod výchovné dramatiky, simulace a hraní rolí.

Ukliďme Česko!

Ukliďme svět, ukliďme Česko!

O celorepublikové dobrovolnické akci Ukliďme svět, ukliďme Česko jste už možná slyšeli, vloni se zapojilo na 450 škol a téměř 100 tisíc lidí po celé ČR. V letošním roce bychom rádi i Vás a Vaše studenty přizvali k zapojení. Věříme, že jsme došli k modelu jednoduché, efektivní a praktické výuky (nejen) o odpadech, který se dá univerzálně zapojit do studijního plánu EVVO na každé škole a ten vám nyní rádi nabízíme. Letošní jarní kolo se odehrává kolem 7. dubna - termín si ovšem můžete zvolit dle vlastních možností, podzimní pak 15. září.

Můžeš podnikat

Můžeš podnikat!

MŮŽEŠ PODNIKAT je nezávislý program pro studenty středních škol.
Cílem programu je inspirovat studenty k podnikavosti. Věříme, že každý člověk je jedinečný a může v životě využít svůj potenciál a uspět. Stačí si to jen uvědomit a najít ten správný směr. Studenty motivujeme k podnikavosti a inspirujeme je svými podnikatelskými příběhy. Naším cílem je dodat mladým lidem odvahu a podpořit je na jejich cestě k samostatnosti a nezávislosti.

Nebojme se pomáhat

Doporučujeme si přečíst následující článek: 

https://www.hatefree.cz/blo/clanky/2613-veronika-pospisilova

Publikace Naši nebo cizí?

V rámci projektu Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století připravilo Muzeum Židovské kultury Praha pro pedagogy metodické materiály Naši nebo cizí?, které pracují s tématy z oblasti židovských dějin a dějin antisemitismu. Muzeum Židovské kultury nabízí tuto publikaci pedagogům do škol zdarma.

Židé, dějiny a kultura

Židé, dějiny a kultura

Židovské muzeum v Praze pravidelně pořádá v Praze i Brně dva dvoudenní bloky seminářů pro učitele nazvané „Židé, dějiny a kultura“ . Projekt je akreditován MŠMT.

Bourání stereotypů v DOXu

Co nám umožňují naše stereotypy? A v čem nás omezují? A co dovedou předsudky? Žijeme v době a společnosti, v níž se projevy nenávisti stávají běžnou součástí našich životů. Je to rovněž doba testující naši schopnost solidarity. Navštivte se svými žáky vzdělávací program k výstavě Daniela Pešty DeTermination v Centru současného uměni DOX v čase 26. 1. - 6. 5. 2018.

Středoškolský sněm

Středoškolský sněm hl. města Prahy

Středoškolský sněm hlavního města Prahy je poradní orgán města, kde mohou pražští středoškoláci přímo ovlivňovat své okolí. Jedná se o projekt pořádaný Českou středoškolskou unií ve spolupráci s magistrátem hlavního města Prahy. Druhé zasedání Středoškolského sněmu hlavního města Prahy se bude pořádat 21. února 2018 ve velkém zasedacím sále na magistrátu na Mariánském náměstí od 8:30.

Encyklopedie migrace

Migrace a doba postpravdivá

Projekt Encyklopedie migrace pod záštitou Univerzity Karlovy připravila v rámci výuky občanské výchovy pro 8. a 9. ročník bezplatný workshop MIGRACE A DOBA POSTPRAVDIVÁ, jehož cílem je kritický a otevřený pohled na aktuální společenskou problematiku migrace a mediální prezentace tohoto jevu. Touto cestou se snažíme o větší atraktivitu výuky v rámci podpory kritického přístupu k mediálním informacím v předmětu “Výchova k občanství“ a o autentické učení žáků.

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky