Slovníček k volební kalkulačce Aktuálně

Pracujete ve výuce s volební kalkulačkou? K té na Aktuálně jsme vám připravili slovníček a inspiraci, jak na ni.

 

V průběhu své učitelské kariéry jsem v souvislosti s tématem voleb prošla různými stádii. Pro ty letošní říjnové jsem zvolila strategii "Nic důležitějšího než volby do Poslanecké sněmovny neexistuje" a pokud podklady a materiál vydrží, nehodlám se ničím jiným ve výuce zabývat.

 

Jak pracovat s volební kalkulačkou Aktuálně?

1/ Nechám ji žáky samostatně vyplnit s dotazem, zda jim možná i k jejich vlastnímu překvapení vyjde, že jsou voliči extremistické strany.

2/ V průběhu zjistí, že nerozumí slovům. Vysvětlím.

3/ Zeptám se, jak dopadli a jestli chtějí otázky zasadit do kontextu.

4/ Žáci chtějí.

5/ Nejdřív si ale procvičí nová slova, se kterými se v kalkulačce setkali, protože bez jejich porozumění se neobejdou (v příloze).

6/ Procházíme jednotlivé otázky. Vysvětluji argumenty pro a proti, žáci se obrací na rodinné příslušníky a argumentaci doplňujeme. Ve skupinách hledají odpovědi v programech politických uskupení.

7/ Takto velice pomalu postupně procházíme celou volební kalkulačku. Jednotlivé otázky píšeme na plakát, který necháváme viset ve třídě, aby měli žáci možnost zeptat se na názor ostatních učitelů a společenské otázky se nenásilně prolnuly s výukou celé školy.

cc by-nc-sa

Komentáře

Dobrý den, děkuji za pěknou metodiku. Bohužel, odkaz na slovníček odkazuje na jiný dokument

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky