BEZ ČEHO NEDÁM ANI RÁNU (Věda a technologie v dějinách)

Lekce, kterou si můžete pročíst níže, vznikla v rámci projektu Brain and Beakfast: https://www.redbuttonedu.cz/ai-parni-stroj-21-stoleti/: Učitelé se mohou zaregistrovat zdrama: https://www.obcankari.cz/platforma-red-button-edu-pro-ucitele-zdarma

 

Anotace

Soubor otázek a návrhů drobných aktivit má přimět k přemýšlení o podobách a významu vědeckého a technologického pokroku a může sloužit jako úvod k popularizační přednášce Sary Polak,
antropoložky a archeoložky zabývající se dějinami technologií a propagací multioborovosti a umělé inteligence (https://www.youtube.com/watch?v=dygZwWHtRrk). Vzhledem k rozsahu přednášky je možné jako alternativu využít i její mnohem kratší rozhlasovou esej na stejné téma
(https://plus.rozhlas.cz/sara-polak-vize-pro-technologie-odmitani-umele-inteligence-je-odmitani-pokroku-a-8424629)

Klíčová slova: Věda, technologie

Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech; Občanský a společenskovědní základ: Člověk ve společnosti,

Doporučený věk: 13+

Délka: 2 hodiny a více v závislosti na zvolené verzi

Pomůcky: PC, přístup na internet, v případě distančního využití platforma umožňující práci ve skupinách, aplikace padlet

Red Button
cc by-nc-nd

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky