Duševní vlastnictví – ochrana na Facebooku

RVP: OBČAN A PRÁVO: právo v každodenním životě – právní subjektivita, způsobilost k právním úkonům; právní řád ČR – jeho uspořádání; systém právních odvětví, druhy právních norem; smlouvy, jejich význam a obsah, všeobecné podmínky smluv

Anotace:

Hodina slouží k seznámení se s používáním nejrozšířenější sociální sítě – Facebook. Jedná se o velmi aktuální téma, jelikož uživatelů na Facebooku neustále přibývá, a to právě mezi mladšími. Je ovšem důležité je upozornit na hrozby užívání sociálních sítí a na domáhání se svých práv v případě sdílení osobních informací.

Klíčová slova:

Duševní vlastnictví – ochrana duševního vlastnictví – Facebook – sociální sítě

Doporučený věk:

13-18 let

Délka:

45 minut

 

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000287
Název projektu: VOSK - vzdělávání k sociálním a občanským kompetencím
Financováno z prostředků ESF a hl. m. Prahy
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR

PřílohaVelikost
PDF icon Duševní vlastnictví - metodika776.23 KB
cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky