Lidé v pohybu

Nová publikace věnující se uprchlictví a migraci připravuje skautské vedoucí i pedagogy na diskuzi o kontroverzních tématech.

Společně s Junákem – českým skautem vydala organizace NaZemi metodickou příručku Lidé v pohybu jako pomůcku pro skautské vedoucí a další pedagožky a pedagogy, kteří se chtějí ve své práci s dětmi či mladými lidmi věnovat tématům uprchlictví a migrace. Publikace přináší informace, metodickou podporu, nabídku konkrétních aktivit a programů i odkazy na jiné již existující metodiky. Ukazuje také cesty, jak si při práci s mládeží poradit s kontroverzními tématy obecně, např. jak připravit bezpečné prostředí pro diskusi a prozkoumávání témat. Nepopisuje jedinou cestu, kudy je možné se vydat. Nabízí inspiraci.

Na téměř 130 stranách vzdělavatelé najdou vedle informačních a metodických pasáží i několik ukázkových aktivit. Další si mohou stáhnout z webových stránek www.lidevpohybu.eu. Vybírat si mohou také z různých oblastí vzdělávacích cílů, kterým se chtějí s dětmi a mladými lidmi věnovat. Lze se zaměřit na podporu myšlení v souvislostech, kritické myšlení a práci s mediálními sděleními či rozvoj empatie apod. Aktivity jsou rozděleny podle věkových kategorií, nejvíce je jich pro náctileté, ale připraveny jsou i aktivity pro děti od osmi let. Na webu www.lidevpohybu.eu lze stáhnout i celou publikaci nebo si objednat její tištěnou verzi.

Například v aktivitě s názvem „Přijmeme, či nepřijmeme?“ účastníci v rolích obyvatel smyšlené vesnice řeší, zda a za jakých podmínek přijmou skupinu cizinců. Ta je žádá o přijetí, protože v jejich domovině vyschl zdroj vody. Aktivita s prvky dramatické výchovy učí hledat řešení, které by zohledňovalo rozdílné potřeby lidí místních i nově příchozích. V aktivitě „Hoax má krátké nohy“ se zase mladí lidé učí ověřovat informace z internetu a program „Kdo utíká z Konga?“ nabízí zamyšlení nad dopady ozbrojených konfliktů.

„Smyslem příručky je podpořit skautské vedoucí i další vzdělavatele v práci s tématy, která nenabízejí jednoduchá řešení. Jedná se o témata, u nichž vstupují do hry různé hodnoty, pohledy a potenciálně silné emoce, a o kterých se někdy mají obavu bavit i s kamarády, protože se bojí konfliktu,“ uvádí jedna z autorek publikace Eva Malířová z organizace NaZemi.

Eva Měřínská, náčelní Junáka – českého skauta k důvodům, proč se skauti rozhodli tuto publikaci vydat, řekla: „Považujeme za důležité vnášet hodnoty skautského slibu a zákona do debat a aktivit nejen ve skautských oddílech, ale i mimo ně. Chceme vést mladé lidi k porozumění propojenosti světa, vzájemnému respektu, konstruktivnímu a nenásilnému řešení konfliktů. Skauting má mladého člověka formovat tak, aby dokázal přijímat výzvy, které se ve společnosti objevují, a uměl na ně reagovat v souladu se skautskými ideály.“

Publikaci v těchto dnech dostává do svých schránek na 1 400 skautských vedoucích. Junák – český skaut a organizace NaZemi ji vydali v rámci společného projektu Skauti na Zemi. Autory a autorkami z NaZemi jsou Eva Malířová, Petra Frühbauerová, Kristýna Hrubanová a spoluautor s pseudonymem Džestr. Na jejím vypracování se však podílelo dalších přibližně 50 lidí, většina přímo z řad skautských vedoucích.

Tiskovou zprávu naleznete ke stažení v příloze.


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!