VOSK

Seminář Kritického myšlení

19. 12. 2018 se v Praze v Evropském domě uskutečnil seminář Kritického myšlení pod vedením lektorů Ing. Mgr. Martina Vraného, PhD. a Ing. Ondřeje Havlíčka, PhD.

   
VOSK

Úvodní prezenční seminář e-learningu občankářů

Přihlaste se na úvodní prezenční seminář e-learningu Občankářů, který se uskuteční v úterý 29. 1. 20019 v Praze. Otevíráme tak již druhý sled dvou e-learningových kurzů: Mytologie sounáležitosti - Multikulturní výchova jako teorie i praxe a Občanka v souvislostech - Moderní události v historických paralelách.

   
VOSK

Kurz kritického myšlení

Občankáři společně s odborníky pořádají kurz Kritického myšlení (v rámci projektu VOSK)

   
VOSK

Přihlašte se na úvodní prezenční seminář e-learningu občankářů

Nabízíme Vám tři možné termíny k přihlášení se na úvodní prezenční seminář e-learningu Občankářů.

   
VOSK

Materiály z Letní školy Občankářů

Milé kolegyně a kolegové,

v přílohách níže najdete prezentační materiály z Letní školy občankářů v Praze.

Vaši Občankáři.

   
VOSK

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!