Sociální média, jejich vliv a závislost na nich

Nabízíme materiál do výuky o vlivu sociálních médií na život.

Podívejte se na video o vlivu sociálních médií na mozek, přečtěte si článek Miloše Čermáka na stejné téma, doplňte si informace z článku z Lidových novin a na závěr si udělejte test závislosti na internetu prostřednictvím online adiktologické poradny 1. LF UK a VFN v Praze.


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky