VOSK

Přihlašte se na e-learningové kurzy Občankářů

Dovolujeme si vás informovat o tom, že Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd, z.s. v rámci grantu VOSK - vzdělávání k sociálním a občanským pořádá 2 e-learningové kurzy. Odkaz na registraci do e-learningu najdete v textu článku.

   
VOSK

Efektivní vzdělávání v oblasti ekonomie

Ve dnech 24. 11. a 25. 11. proběhl dvoudenní seminář věnovaný efektivnímu vzdělávání v oblasti ekonomie podpořený z projektu VOSK - vzdělávání k občanským a sociálním kompetencím podpořený z OP PPK Praha - pól růstu.

   
VOSK

Občankáři realizují grantový projekt

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd, z.s. se chystá realizovat v roce 2018 a 2019 projekt VOSK - vzdělávání k sociálním a občanským kompetencím spolufinancovaného Sociálními fondy Evropské unie a Hlavním městem Praha. Zveřejňujeme zde jeho klíčové aktivity, jejich obsah a výstupy.

   
VOSK

Projekt VOSK - vzdělávání k sociálním a občanským kompetencím

Co je VOSK?
VOSK je zkratka názvu připravovaného projektu vzdělávání k sociálním a občanským kompetencím, který jsme připravili a který získal podporu v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR.

   
VOSK

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!