Střední škola

Vědomí a prožívání

Nabízíme text pana Prof. PhDr. Karla Paulíka, CSc., o vědomí a prožívání ze skript Obecná psychologie pro doplňující pedagogické studium.

Závislosti: Závislost na tabáku

Závislost na tabáku

Toto video je zaměřeno na závislosti na cigaretách a na tabáku. Celosvětově se odhaduje počet kuřáků na Zemi na 1,5 miliardy. Proč je toto číslo tak vysoké? Je pravda, že ze 60 % jde o dědičnost? Na tyto a další otázky se snaží odpovědět toto vzdělávací 25minutové video.

Závislosti: Závislost na drogách

Závislost na drogách

V tomto 26minutovém videu se dozvíte vše podstatné o závislosti na drogách. Je zde přehledně popsáno dělení drog, příčiny vzniku závislosti a její léčby. Nejsou zde opomenutá aktuální čísla a statistiky týkající se drog. Zajímavou kapitolou je  téma "drogy a politika", ve které se dozvíme o tíživé situaci postupně zanikajících protidrogových center.

Myšlení

Dlouho se předpokládalo, že mozek je v podstatě neměnný. Na základě nedávných výzkumů se však prokázalo, že mozek je schopen nejenom plastické sebeproměny, ale i regenerace, a především dokáže změnit svou vlastní strukturu a funkci působením myšlenkové aktivity. Podívejte na video, které danou problematiku přibližuje (2min50, angličtina).

Kratší video Jaký styl myšlení máte? ( cca 4min) z portálu videacesky.cz upozorňuje na sklon k fixnímu nebo růstovému stylu myšlení.

Klíčová slova: myšlení, styly myšlení, mozek

Vnímání - synestezie

Nabízíme materiál k výuce na téma VNÍMÁNÍ. Nově přidáváme článek Petra Třešňáka z časopisu Respekt s otázkami k porozumění.

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!