Osobnost, psychologie

Vztahy a rodina

Nabízíme materiál využitelný v hodinách psychologie a sociologie.

Schopnosti a dovednosti

Nabízíme materiál využitelný při výuce o schopnostech a dovednostech. O inteligenci najdete více informací pod stejnojmenným odkazem.

Závislosti: Závislost na tabáku

Závislost na tabáku

Toto video je zaměřeno na závislosti na cigaretách a na tabáku. Celosvětově se odhaduje počet kuřáků na Zemi na 1,5 miliardy. Proč je toto číslo tak vysoké? Je pravda, že ze 60 % jde o dědičnost? Na tyto a další otázky se snaží odpovědět toto vzdělávací 25minutové video.

Závislosti: Závislost na drogách

Závislost na drogách

V tomto 26minutovém videu se dozvíte vše podstatné o závislosti na drogách. Je zde přehledně popsáno dělení drog, příčiny vzniku závislosti a její léčby. Nejsou zde opomenutá aktuální čísla a statistiky týkající se drog. Zajímavou kapitolou je  téma "drogy a politika", ve které se dozvíme o tíživé situaci postupně zanikajících protidrogových center.

Temperament

Prohlédněte si obrázky, videa a kvíz k učivu o temperamentu a typologii osobnosti.

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!