Osobnost, psychologie

Charakter, morální vývoj, Heinzovo dilema

Podívejte se na interaktvní video o prekonvenční, konvenční a postkonvenční morálce podle Lawrence Kohlberga (cca 3 min). V odkazech naleznete zdroj dalších forem dilemat včetně metodiky, jak s nimi pracovat. V sekci obrázky se nachází přehled jednotlivých stádií.

Eriksonovy etapy lidského vývoje - anglicky

Video ukazuje 8 vývojových etap člověka Erika Eriksona.  - 6min10.

Učení - podmiňování - klasické/operantní

Prohlédněte si materiál zařaditelný do výuky o učení.

První video ukazuje klasické podmiňování - 1min55.

Druhé vysvětluje rozdíl mezi klasickým a operantním podmiňováním - 4min12.

Třetí ilustruje pokus J. B. Watsona "Malý Albert" - 2min35.

Čtvrté je ukázkou operantního podmiňování v seriálu Big bang theory - 4min21.

 

Teorie mysli a autismus, Sally-Anne test - anglicky

Video ukazuje chlapce, který kvůli autismu nemá schopnost přisuzovat ostatním lidem  stavy mysli. Test se jmenuje Sally- Anne.

Vědomí sebe sama, zrcadlový test - anglicky

První video ukazuje zrcadlový test vědomí sebe sama u dětí - 1min40.

Druhé stejný test opic - 5min27.

Třetí ukazuje co se stane, když se na sebe do zrcadla podívají zvířata v ZOO - 2min32.

Čtvrté je vtip - 6min.

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!