Osobnost, psychologie

Vývojové etapy v životě ženy aneb Erikson vs realita

Čokovoko dobývá školní lavice písní Etapy v životě ženy!

Poslechněte si s žáky píseň a zamyslete se nad Eriksonovými etapami lidského vývoje v konfrontaci s realitou. Můžeme v písni vytušit psychosociální krize jednotlivých období?

Upozorňujeme, že tento materiál se nemusí líbit všem.

Inteligence

Nabízíme materiál využitelný při výuce o inteligenci. Další materiál je k nalezení v odkazu Schopnosti a dovednosti..

Behaviorální ekonomie, Dan Ariely

Nabízíme u žáků oblíbená videa, která najdou svá uplatnění například v suplovaných hodinách.

Vztahy a rodina

Nabízíme materiál využitelný v hodinách psychologie a sociologie.

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!